Co nelze přepravit?

Zakázané a omezené komodity / Zakázané zboží

Tento seznam zahrnuje předměty, které jsou zakázány přepravovat zákonem, nařízením nebo omezením ze strany federální, státní nebo místní vlády země, z které nebo přes kterou mohou být přepravovány (nemůžeme je tedy  přepravovat).

 • všechny produkty Samsung Galaxy Note7 a Samsung Note7
 • léky (vitamíny a doplňky stravy se nedoporučují posílat)
 • alkohol
 • potraviny podléhající zkáze (u všech potravin do USA může být vyžadována FDA registrace - registrace u tamního potravinářského úřadu). Do UK od 03/2021 je zakázáno posílat nápoje a potraviny včetně trvanlivých
 • živé rostliny, živé zvířata
 • kompletní střelné zbraně, střelivo, výbušniny a výbušná zařízení včetně inertních výbušnin a zkušebních kusů, vzduchové zbraně, repliky a imitace střelných zbraní, starožitné zbraně
 • vzduchovky, tasery, imitace nebo repliky zbraní, části zbraní a repliky munice (včetně střelných zbraní, spouštěcích mechanismů, šroubů atd., které jsou vyráběny pouze za účelem vytvoření funkční střelné zbraně)
 • lidské ostatky a popel v jakékoliv formě
 • lovecké trofeje, části zvířat jako slonovina a žraločí ploutve, ostatky nebo popel zvířat, vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny ke konzumaci, jsou pro přepravu zakázány úmluvou CITES a místními zákony
 • živá zvířata (včetně savců, plazů, ryb, bezobratlých, obojživelníků, ptáků, hmyzu, larev a kukel)
 • volně balené lithium metal baterie podle IATA PI968 section II
 • volně ložené drahokamy a polodrahokamy (opracované nebo neopracované, leštěné nebo neleštěné)
 • starožitnosti a umělecká díla
 • nelegální zboží jako padělky a drogy
 • kolky a daňové nálepky, u kterých hodnota zásilky přesahuje 500.000 EUR
 • cigarety, doutníky, tabákové výrobky, konopí a elektronické cigarety
 • přeprava pamětních mincí a medailí s individuální hodnotou
 • nebezpečné nebo rizikové zboží včetně parfémů, vody po holení, aerosolů, hořlavých látek, suchého ledu, biologických substancí, nebezpečného zboží podle klasifikace OSN a jakéhokoliv podobného zboží v předpisech Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA), Dohodě o nebezpečných látkách přepravovaných po silnici (ADR) nebo v předpisech o mezinárodní námořní přepravě nebezpečných látek (IMDG). Vztahuje se na všechny zásilky přesahující hodnotu 500.000 EUR
 • hotovost (zákonné platidlo – bankovky a mince), finanční a peněžní komodity – zahrnují mimo jiné aktivované SIM karty pro mobilní telefony, bianco nebo aktivní kreditní nebo debetní karty, bianco šeky, vstupenky,losy, poštovní nebo peněžní poukázky, předplacené telefonní karty, cestovní šeky, vouchery, kupóny, nepoužité známky apod.
 • kožešiny, šperky a hodinky s individuální hodnotou vyšší než 5.000 EUR
 • do některých států (obzvláště do Austrálie, Nového Zélandu, Číny) není dovoleno dovážet osobní věci "personal effects" (věci jako kalhoty, trička, boty apod.) na soukromé adresy. Dá se to v některých případech obejít zasláním balíku na "firemní adresu," ale při odesílání balíku s osobními věcmi nás raději kontaktujte předem
 • adresa příjemce nesmí být P.O.BOX. Nedoručujeme také na schránky na poště nebo na adresy bez fyzické přítomnosti příjemce