Zásilky do UK a Brexit

 

 • Od 1. ledna 2021 bude nově rozhodující limit zásilky 135 liber (cca 3.900 Kč).
 • Zásilky do hodnoty 135 GBP nepodléhají clu, ale je třeba za ně odvést DPH v UK (20%).
  U zásilek nad hodnotou 135 GBP bude vyměřeno DPH i clo, pokud není na faktuře, nebo invoice jasně uvedeno, že přepravované zboží je vyrobené v EÚ. Musí zde být uvedena věta: Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v .... (např. ČR)
  Anglické znění - pro účely zasílání do UK: The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... CZ preferential origin.
 • DPH může zaplatit dovozce prostřednictvím celního prohlášení. Pokud váš podnik v UK dováží do EU pod stejným jménem, musíte být v EU zaregistrováni k DPH. Doporučujeme registraci provést v zemi odbavení.
 • Aby nebyla dodávka podruhé zatížena dovozní DPH, musí být součástí celního řízení zjednodušená faktura s informací, že DPH bylo již účtováno samotným prodejcem. V tomto režimu se nebude hradit clo, neboť zásilky s hodnotou do 135 liber budou od cla osvobozeny.
 • Na pohyb zboží z EU do Severního Irska se budou vztahovat speciální pravidla. Zboží přepravované mezi EU a Severním Irskem se bude posuzovat jako přesun uvnitř EU. To znamená, že tu nebude celní dohled, kontroly ani formality.
 • Poplatek přepravce za odeslání zásilky do UK je 135 kč a je již zahrnut v celkové ceně na našem webu.
 • Vzhledem k přísným celním podmínkám v Anglii by se neměly do této destinace vůbec posílat jakékoli nápoje a potraviny, včetně trvanlivých. 

Více informací k Brexitu lze získat na webu Celní správy

Cz-Balik.cz