Ceny přepravy do Anglie
  • Do Velké Británie umíme poslat i paletu do váhy 2.000 kg nebo dopis o váze 2 g. Aktuální cenu zjistíte z naší kalkulačky na konci stránky
  • Doba předpokládaného dodání do Velké Británie přes FEDEX express, UPS express, TNT express nebo DHL je 1 až 2 dny, levnější možnost přes FEDEX economy, TNT economy nebo GLS je pak 3 až 5 dnů. Do této doby se nepočítá čas, kdy je zásilka na celním importním clení a probíhá celní řízení
  • Od 1. ledna 2021 bude nově rozhodující limit zásilky 135 liber (cca 3.900 Kč), kde zásilky nepodléhají clu, ale je třeba za ně odvést DPH v UK (20%)
  • U zásilek nad hodnotou 135 GBP bude vyměřeno DPH i clo, pokud není na faktuře nebo invoice jasně uvedeno, že přepravované zboží je vyrobené v EU. Musí zde být uvedena věta: Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v .... (např. ČR). Anglické znění - pro účely zasílání do UK: The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... CZ preferential origin
  • DPH může zaplatit dovozce prostřednictvím celního prohlášení. Pokud Váš podnik v UK dováží do EU pod stejným jménem, musíte být v EU zaregistrováni k DPH. Doporučujeme registraci provést v zemi odbavení. Aby nebyla dodávka podruhé zatížena dovozní DPH, musí být součástí celního řízení zjednodušená faktura s informací, že DPH bylo již účtováno samotným prodejcem. V tomto režimu se nebude hradit clo, neboť zásilky s hodnotou do 135 liber budou od cla osvobozeny
  • Na pohyb zboží z EU do Severního Irska se budou vztahovat speciální pravidla. Zboží přepravované mezi EU a Severním Irskem se bude posuzovat jako přesun uvnitř EU. To znamená, že tu nebude celní dohled, kontroly ani formality
  • Vzhledem k přísným celním podmínkám v Anglii by se neměly do této destinace vůbec posílat jakékoli nápoje a potraviny, včetně trvanlivých

TIP:
Je důležité, aby zadané telefonní číslo příjemce balíku bylo z Velké Británie tzn. s místní předvolbou (+44). Na česká či jiná zahraniční telefonní čísla kurýři zpravidla nevolají a proto tato "drobnost" může ohrozit úspěšné doručení