Zásilky do UK a Brexit

Zásilky do UK a Brexit

Od 1. ledna 2021 bude nově rozhodující limit zásilky 135 liber (cca 3.900 Kč).

Zásilky do hodnoty 135 GBP nepodléhají clu, ale je třeba za ně odvést DPH v UK (20%).
U zásilek nad hodnotou 135 GBP bude vyměřeno DPH i clo, pokud není na faktuře nebo invoice jasně uvedeno, že přepravované zboží je vyrobené v EU.

Musí zde být uvedena věta: Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v .... (např. ČR). Anglické znění - pro účely zasílání do UK: The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... CZ preferential origin.

DPH může zaplatit dovozce prostřednictvím celního prohlášení. Pokud Váš podnik v UK dováží do EU pod stejným jménem, musíte být v EU zaregistrováni k DPH. Doporučujeme registraci provést v zemi odbavení.

Aby nebyla dodávka podruhé zatížena dovozní DPH, musí být součástí celního řízení zjednodušená faktura s informací, že DPH bylo již účtováno samotným prodejcem. V tomto režimu se nebude hradit clo, neboť zásilky s hodnotou do 135 liber budou od cla osvobozeny.

Na pohyb zboží z EU do Severního Irska se budou vztahovat speciální pravidla. Zboží přepravované mezi EU a Severním Irskem se bude posuzovat jako přesun uvnitř EU. To znamená, že tu nebude celní dohled, kontroly ani formality.

Poplatek přepravce za odeslání zásilky do UK je 135 Kč a je již zahrnut v celkové ceně na našem webu. Vzhledem k přísným celním podmínkám v Anglii by se neměly do této destinace vůbec posílat jakékoli nápoje a potraviny, včetně trvanlivých. 
Více informací k Brexitu lze získat na webu Celní správy

CZ-Balik.cz