Celní odbavení při vývozu

Celní odbavení při vývozu

Zásilka se musí exportně proclít při vývozu v případě, že je její hodnota vyšší než 1000 EURO nebo v případě, že odesílatel potřebuje doklad o tomto proclení. V tom případě celní úřad vystaví VDD (vývozní doprovodný doklad), který prokazuje to, že zásilka již byla v EU pro případ, že se bude vracet zpátky do ČR. Vyřízení exportního clení pro firmy je u nás ZDARMA, je to volitelná položka v procesu vyplňování objednávky u nás. Celně odbavovat se nemusí zásilky po EU a též žádné dokumenty. 

Při doručování zásilek mimo EU je v zemi příjemce zásilka celně odbavována a někdy je také vyměřeno clo a místní DPH. Některé země mají bezcelní limit, do USA je to například do částky 800 USD a do této hodnoty zásilky by příjemce neměl platit celní dluh. Každá země má ale jiné celní podmínky, které by si měl odesilatel nebo příjemce zjistit na celním úřadě v zemi příjemce. 

Jaké dokumenty se přikládají k zásilce mimo EU?

Pokud se jedná o zásilku zasílanou mimo EU, musí být u ní vždy přiložena faktura pro celní účely - commercial invoice (zásilka obchodní), nebo proforma invoice (neobchodní zásilka, vzorek, dar), který popisuje, co je obsahem zásilky a jaká je jeho hodnota. Na základě tohoto dokumentu pak celníci zásilku celně odbavují v zemi příjemce. Jestli tento doklad nemáte, vytvoříme Vám ho z informací vyplněných při zadávání objednávky u nás. U některých speciálních druhů zboží může celní úřad vyžadovat i další dokumenty a certifikáty původu.

Celní úřad v některých případech vyžaduje od příjemce součinnost při celním řízení a tento čas komunikace mezi příjemcem a celnicí není zahrnut v době přepravy. Proto se někdy stane to, že zásilka je v destinaci za dva dny, ale dalších několik dnů stojí na celním úřadě do doby, než ji uvolní pro konečné doručování.

Pokud jste fyzická osoba nebo podnikatel, který není plátce DPH, většinou VDD nepotřebujete. Pokud posíláte zásilku mimo EU, jste oprávnění ji prodávat bez české sazby DPH (na Vaší faktuře nebude české DPH). Potřebujete to mít ale podloženo právě tímto VDD dokumentem (případně potvrzením přepravce o opuštění EU), které jsou pro Vás daňovým dokladem do účetnictví. Finančnímu úřadu tak prokážete, že zboží opravdu opustilo území EU a vývoz nebyl fiktivní.